Prožitek proměny

07.03.2021

V životě nás potkávají mnohé proměny. Některé jsou bolestné, jiné méně, ale všechny mají jedno společné. Když jimi projdeme, už nikdy nejsme takoví, jací jsme byli před tím, než k nám zavítaly.

Proto, abychom mohli jít životem zlehka dál a netáhnout za sebou případné bolestné chvíle s takovou proměnou spojené, měli bychom být otevřeni změnám, které nám život přináší. Můžeme pociťovat strach z toho, co přijde nového, ale pokud budeme procesu života více důvěřovat, pochopíme, že změny jsou jeho nedílnou součástí a bolí tím víc, čím více se jim bráníme.


Ve chvíli, kdy jsme přímo ve středu takové proměny, můžeme mít pocit, že je vše bezvýchodné a že jsme lapeni v pasti nejrůznějších vnějších okolností. Kdybychom ale byli více ukotveni sami v sobě, poznali bychom, že nejspíše jsme to my sami, kdo se nejčastěji ze strachu té velké proměně brání.


Jak to máte vy? Jak prožíváte velké změny svého života? Jak se vám daří překonávat strach z nového?