Články

 

Už od dětství je nám vštěpováno, že život není jednoduchý, a slýcháme pak různé věty typu "Však počkej, ještě uvidíš...život není peříčko...život je boj..." Podobná slovní spojení se obecně poměrně dost vžila a mnoho lidí si nejspíš ani neuvědomuje, že používáním takových "zaklínadel" skutečně předurčuje svůj život k věčnému boji.

V minulém článku "Nemoc těla - způsob uzdravení duše" jsem se zaměřila na nemoci vážné, a to jednak na jejich vliv na samotného nemocného, ale také na jejich dopad na jeho blízké okolí. Protože ohlas byl veliký a toto téma vás zaujalo, ráda bych se dnes věnovala změně, kterou nemoc do života přináší všem zúčastněným.

Jsou neduhy, které vnímáme jako běžné a nevzbuzují v nás žádné velké emoce, a potom jsou takové, u kterých nám už při vyslovení samotného názvu běhá mráz po zádech, zachvacuje nás panika a pocit zcela jasné a stoprocentní katastrofy. Mezi ty první patří rýma, bolest v krku, zánět spojivek a mnoho dalšího, zatímco se skupinou druhou si spojíme...

Kdo by neznal Kytici od Karla Jaromíra Erbena? Coby povinnou četbu jsme ji zaregistrovali asi všichni a mnozí z nás si také oblíbili její filmové zpracování.

Články můžete nalézt i na webových stránkách Cest k sobě.