Když duše promlouvá – kniha, která odnáší staré, aby mohlo přijít nové

01.12.2020

Už nějaký čas prožíváme dobu, v níž jsme doslova nuceni zbavovat se starých programů, odhazovat to, co je pro nás již přežité a hlavně, kdy jsme vedeni k tomu, abychom se dokázali postavit sami za sebe, naslouchali svému srdci a žili život, který je opravdu TEN NÁŠ. Jak ale toto všechno převést z teorie do praxe? 

Já osobně jsem se již delší dobu necítila ve svém životě úplně komfortně, ale stále jsem nemohla přijít na to, co s tím udělat. Než jsem se rozmyslela, mé srdce se ujalo slova a začalo konat. Dnes říkám díky Bohu a už vím, že kdybych se ho tehdy nesnažila přehlušit svým rozumem, a co hůř, i rozumem a směrováním od druhých, ušetřila bych všem, ale hlavně sama sobě, spoustu bolesti, starostí a hlavně času. I když jsem některých věcí dříve litovala, tak dnes již chápu, že se vše muselo udát přesně tak, jak tomu bylo, protože kdyby do této mé životní skládačky chyběl třeba jen jeden jediný kousek, nebyla bych to já tak, jak jsem dnes a nejspíš bych tu ani nepsala tyto řádky.

I když jsem některých věcí dříve litovala, tak dnes již chápu, že se vše muselo udát přesně tak, jak tomu bylo... 

Mé životní změny byly natolik silné, že výsledkem byla transformace do života téměř úplně jiného. Najednou jsem se divila, kdo že to vlastně jsem, a proč jsem se nenašla už o hodně dříve, když spoustu náznaků jsem v sobě měla již dávno. Svoji přeměnu pociťuji jako Fénix, který povstal z popela, byť někomu by se toto mé vyjádření mohlo zdát veskrze přehnané. Dnes už se cítím všemi těmi změnami, kterými jsem prošla, vnitřně velmi posilněná a ve svém "novém" životě zabydlená, a to natolik, že jsem jednoho dne pocítila obrovskou touhu sednout si a psát a vytvořit knihu, která by každému, kdo by chtěl, pomohla projít vším, co život přináší. Toužila jsem psát o životě a jeho změnách, také o naději, kterou takové změny přinášejí, byť se zprvu mohou zdát sebevíc hrozivé, neboť když já jsem procházela proměnami svého života, podobný přítel mi hodně chyběl.

A tak vznikla kniha Když duše promlouvá, kterou bych stručně charakterizovala jako knihu, která odnáší staré, aby mohlo přijít nové. Má být věrným a láskyplným přítelem každému, kdo potřebuje podporu a potěchu v jakékoliv fázi svého života. Pomůže tehdy, když stojíme na křižovatce a nevíme, kudy kam. Poskytne útěchu, když jsme bezradní a smutní. Skrze její řádky v sobě můžeme objevit dosud nepoznané a nalézt tak cestu sami k sobě.

Je to takový láskyplný průvodce a přítel, který bude nápomocen každému v jeho obtížných chvílích a pomůže mu na potřebný čas spočinout v tichu a pokoře sám se sebou. Bude mu také nápomocen v nalézání toho, co zrovna potřebuje, ať už je to vnitřní síla k učinění životní změny, k novému začátku, překonání překážek, zdolání nemoci či jakékoliv jiné životní výzvy. Pro potěchu oka jsem přidala i fotografie, které svým laděním doplňují celkovou energii knihy, a které společně se všemi řádky pohladí na duši každého, kdo bude knihu číst. 

Je to takový láskyplný průvodce a přítel, který bude nápomocen každému v jeho obtížných chvílích a pomůže mu na potřebný čas spočinout v tichu a pokoře sám se sebou.  

Pokud chcete i vy nalézt takového přítele a průvodce, který vám bude v životě nápomocen a skrze nějž můžete najít i cestu sami k sobě a ke svému nitru, kniha vyjde v prvním pololetí roku 2021.