7 pravidel jak se vyhnout manipulacím

13.01.2021

V minulém článku jsme začali s novoročním úklidem ve 3 základních oblastech a věřím, že se vám ulevilo a ulehčilo stejně jako mně.

To si ale někdy můžeme myslet, že už máme věci vyřešené, a ejhle hned jedna z prvních situací, které nás v novém roce potkají, nám dá jasně najevo, že tomu tak úplně není a že jsme novoroční úklid v některých oblastech neudělali tak pečlivě, jak bychom nejspíš chtěli.

Situace se nás nemusí týkat přímo, ale může se nám zprostředkovaně přes někoho jiného otevřít téma, které nás rozhodně nenechává vnitřně klidnými. Co je to pro vás?

Já osobně se nemůžu vypořádat s tím, když někdo někoho manipuluje a snaží se ho zahnat do kouta, aby mu ten druhý ve výsledku podlehl. To je totiž základní taktika manipulátorů, kterou jistě takhle každý rozeznáme, ale ne vždy jsme schopni jí v běžném životě čelit tak, abychom nebyli zahnáni až do míst, kde jsme rozhodně nikdy nechtěli být.

Někteří lidé jako by ani neuměli nechat druhé v jejich životech dělat to, co oni sami chtějí. Jako by si nemohli pomoci a neustále se někoho snaží někam směrovat a vnutit všem okolo svůj názor a své postupy, o kterých si myslí, že jsou ty nejlepší. Nepřipustí, že se mohou mýlit a že lidé si chtějí své životy uspořádat podle svého.

Jak ale nenechat takové lidi dělat v našich životech neplechu? Shrňme si to do 7 bodů, které nám pomohou nedávat takovým lidem v našich životech přílišný prostor.

Předně bychom si měli uvědomit svoji vlastní hodnotu, protože když máme sami sebe na prvním místě, máme už tak trochu vyhráno. Nemyslím tím, abychom byli bezohlední, nadřazení nebo cokoliv v negativním smyslu slova, ale abychom si uvědomili, že pro nás jsme my sami tím nejdůležitějším v našem životě. Tím také vyzařujeme vůči druhým úplně jinou energii než ti, kdo si svoji vlastní hodnotu neuvědomují.

S tím souvisí i to, že bychom se měli začít mít rádi. V takovém případě si nebudeme sami škodit a nebudeme ani tolik náchylní k tomu, abychom si nechali škodit od druhých. Když máme sami sebe rádi, energie okolo nás jsou také láskyplné a přitahují k nám podobně naladěné lidi, kteří nemají potřebu manipulovat.

Dále bychom si měli uvědomit svoji vlastní sílu v tom smyslu, že nepotřebujeme, aby nám druzí říkali, co a jak máme dělat, protože veškerou sílu a potřebné zdroje najdeme vždy nejlépe sami v sobě.

Důležité také je dovolit si převzít odpovědnost za vlastní život, neboť když to uděláme, nemáme už sklony přenechávat rozhodování o sobě a svých záležitostech druhým. Jsme si totiž vědomi toho, že to, co si navaříme, to si také sníme a že je jen v našich rukách, co to bude.

Pokud se nám povede vše předchozí, dokážeme také láskyplně nastavit své hranice. Přes ně nenecháme projít nic, co by nám ublížilo a co by nás směřovalo někam, kde být nechceme. Kohokoliv, kdo by nás chtěl někam manipulovat a naše hranice překračovat, v této jeho snaze zastavíme ještě před tím, než nás zažene do kouta.

Když toto všechno dokážeme, bude ještě potřeba, abychom byli vytrvalí a odolní, protože takový manipulátor zkouší svoji sílu a moc stále dokola. Opakovaně se nás snaží přesvědčit o své pravdě a zkouší, zda by se mu přece jen náhodou nepodařilo dostat nás tam, kde nás chce mít. Vyzkouší na nás metodu cukru a biče a spoustu dalších taktik, aby zjistil, co na nás platí nejlépe. Zkusí ze sebe třeba udělat i oběť nebo na nás naopak použije nátlak. Ale my mu láskyplně ukážeme třeba i stokrát či tisíckrát, když to bude potřeba, že nad námi nemá žádnou moc a že my se nenecháme zviklat.

Ve všech případech je důležité zůstat věrni sami sobě a svému přesvědčení, protože jen tehdy můžeme zůstat sami sebou a nepodlehnout manipulacím. Také když budeme věřit důvodům, proč chceme věci dělat určitým způsobem, vše bude dobré. Věřme svému srdci, svým pocitům a poselstvím, která nám duše posílá skrze naše tělo, a nemůžeme se splést.

Určitě jste už někdy také zažili, že vás druzí přesvědčovali o své pravdě a o tom, že to, jak věci vnímáte nebo děláte vy, je špatné, že? Ale v takovém případě je nezbytné nezapomenout, že jsme to právě a jen my, kdo se dívá na sebe do zrcadla a kdo tzv. platí své účty. Jen my se zodpovídáme svému svědomí a my budeme jednoho dne stát před Bohem. Se vším, co jsme kdy udělali...

Výše uvedených sedm bodů doporučuji v životě aplikovat včas, dokud máme sílu a odhodlání, protože by se jednoho dne mohlo snadno stát, že už mnohé z toho nedokážeme realizovat. Byli bychom manipulátorem unavení a chtěli bychom, aby nás už nechal být. Mohli bychom se jím cítit téměř až ubiti a jediné, co bychom chtěli, by byl klid. A to by byla přesně ta chvíle, na kterou manipulátor čekal, udeřil by s ještě větší silou a my bychom mu podlehli.

Přeji vám, ať vám těchto 7 bodů poskytne v životě oporu a nezapomínejte na moudrá slova, která pronesl Marcus Aurelius: "Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda."