Můj příběh

Už je to nějaký čas, kdy se můj život obrátil doslova naruby. Neočekávané se stalo skutečností a jedna etapa mého života se nenávratně uzavřela, zatímco jiná se otevřela a svojí nádherou a novými možnostmi mě přímo okouzlila. Cesta k tomu však nebyla jednoduchá a troufám si říci, že vlastně trvala celý můj dosavadní život. 

Do určitého bodu byly mé dny jen jakýmsi tápáním a hledáním té správné cesty a více než cokoliv jiného, byly plné nejrůznějších otazníků. Jednou ale přišlo uvědomění a já se od té doby ve svém životě konečně cítím jako doma a věnuji se činnostem, které mě těší a naplňují. 

Když se ohlédnu zpět, vše do sebe najednou zapadá jako skládačka. Je to tak jasné a čisté jako ranní moře. Tak průzračné a klidné, až vidím na dno a chápu samou podstatu všeho dění. Jednotlivé kamínky na dně představují vše, co přispělo k tomu, že věci jsou nyní takové, jaké jsou a že já jsem přesně taková, jaká mám být. 

Nyní už vím, že v životě musely přijít přesně takové věci, které přišly a takové zkušenosti, které mě zformovaly do mé současné podoby. Vtiskly se do mě hluboko a zanechaly za sebou stopu. Někdy příjemnou, jindy méně, ale vždy takovou, jaká byla třeba, abych se dostala až k tomu bodu, který pro mě představuje velký životní milník. 

Vždy jsem měla tendence věnovat se psaní, ať už šlo o cokoliv. Jako školou povinná jsem skládala po nocích zamilované básničky a do školy chodila nevyspalá. Měla jsem vlastní rodinný občasník a v rámci školy jsem napsala spousty prací, ať už slohových či seminárních na gymnáziu, tak následně diplomovou a rigorózní práci na vysoké škole. 

Právu jsem se na plný úvazek věnovala téměř 10 let, ale postupně jsem cítila, že to není to pravé ořechové a že má idea pomáhat lidem, se kterou jsem si tento obor i vybrala, se ztrácí v nedohlednu. Najednou se vše překlopilo do jakési marnosti a bezvýchodnosti a já věděla, že toto už není ten život, který mám žít. 

Jak už to tak bývá, když si nutnost změny našeho života uvědomíme, začaly mi do něj přicházet nové příležitosti, noví lidé a výzvy. Jejich důležitost a význam jsem nejprve nechápala a stále jsem se snažila nevybočit ze zajetých kolejí, které jsem si kdysi nastavila, ale které už mě více svazovaly, než někam vedly. Také jsem nechtěla zklamat očekávání druhých, která byla již dlouhá léta nastavena. Toto všechno se ale stalo největším kamenem úrazu, respektive ve výsledku největší hybnou silou všech změn, kterými jsem prošla.

A potom se začaly dít věci, které bych u sebe nikdy před tím nečekala...

Mám velikou radost, že mé zkušenosti, radosti, překonání těžkostí a uvědomění si základních principů a zákonitostí může být skrze moji tvorbu užitečné i druhým. O svůj pohled na svět se ráda dělím s těmi, kteří jsou na stejné vlně a těší mě, když i oni se mnou sdílejí ten svůj, protože je to vzájemně velmi obohacující.

S radostí se věnuji tvůrčím činnostem, jako je psaní knih o osobním, duševním a duchovním rozvoji, tvorba motivačních karet, publikování článků a tvoření speciálních autorských diářů a dalších jedinečných produktů, které mohou druhým přinést do života více hravosti a radosti. 

Společně s manželem tvoříme šperky a vytvořili jsme kouzelné místo Pustinská čtrnáctka, na kterém si můžete odpočinout od všedních starostí v malebné Chaloupce v kopretinách nacházející se na květnaté Louce obklopené přírodou, úžasnými výhledy do krajiny a zajímavými místy pro výlety.

Poznání, že život, pokud mu to dovolíme, se stává úžasně naplňující cestou plnou nečekaných dobrodružství a objevů, je nádherné a osvobozující. Přeji vám, ať tu svoji jedinečnou životní cestu také naleznete a s lehkostí se po ní vydáte.

S láskou a úctou

                                                                           Ilona Šplíchalová 💗


Narodila jsem se roku 1987 v Litomyšli, kde jsem také vyrůstala. V tomto malebném historickém městě jsem navštěvovala do roku 2006 osmileté Gymnázium A. Jiráska. V roce 2011 jsem úspěšně zakončila studium oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem v roce 2014 rovněž získala v rámci rigorózního studia titul doktor práv. Aktivně jsem se právnické profesi věnovala až do konce roku 2021, kdy jsem vykročila na "volnou nohu".

V roce 2021 jsem vydala svoji knižní prvotinu "Když duše promlouvá" vycházející z mých životních zkušeností a událostí.

V témže roce jsem vydala soubor 42 karet s názvem "Karty duše", které na knihu volně navazují, více ji rozvádějí a doplňují nejen o další myšlenky, ale také o "všetečné" otázky, které mohou každému pomoci při hledání vlastní osobité životní cesty.

Od počátku roku 2022 se naplno věnuji literární a kreativní tvorbě, jejichž hlavními náměty jsou osobní, duševní a duchovní rozvoj. Jsem rovněž autorkou článků o nejrůznějších životních tématech, které jsou dostupné přímo zde na těchto stránkách.

Společně s manželem tvoříme "Náramky Duše" - náramky z přírodních minerálů, které svojí myšlenkou navazují na témata celé tvorby a propojují tak skrze přírodní materiály duši, tělo i mysl, aby každý, kdo po tom touží, mohl najít svoji celistvost.

S manželem také provozujeme "Pustinskou čtrnáctku" - místo pro klid duše a odpočinek těla, na kterém je možné načerpat síly do každodenního života a odpočinout si od všech starostí. Malebná Louka doslova vyzývá svými příjemnými energiemi ke krátkému i delšímu zastavení a k napojení se na vnitřní zdroj síly a klidu. 

A protože jsme si s manželem před několika lety sami uspořádali nádhernou komorní svatbu, kterou jsme si úžasně užili jak my, tak i našich pár nejbližších, věnujeme se také kompletní realizaci komorních svateb pro vás v našem kouzelném přírodním ráji.


Naslouchej svojí duši

Naslouchej svojí duši je rodinná značka dvou milovníků tvoření, manželů Ilony & Pepy Šplíchalových. Milujeme život v celé jeho rozmanitosti a kráse a rádi děláme radost druhým.

Patří k nám:

Kouzelná louka s Chaloupkou v kopretinách, kam si může přijet odpočinout každý, kdo potřebuje načerpat síly, i ten, kdo touží prožít skutečně neobyčejný svatební den uprostřed rozkvetlé louky zalité sluncem.

Kniha Když duše promlouvá a Karty duše, které provází každého životem ve všech jeho proměnách. V jeho mimořádné kráse, ale i na nečekaných životních křižovatkách.

Náramky a náhrdelníky z přírodních minerálů a dřeva. Snad proto, že Země je základ života a chceme, aby každý měl ten svůj kousek Země u sebe. Šperky vyrábíme i na individuální přání, aby každý mohl naplno projevit svoji jedinečnost.

* * *

www.ilonasplichalova.cz

www.pustinskactrnactka.cz

www.komornisvatby.cz